Geert Claes, als Fiscaal Accountant bestuurder van beide firma’s, is reeds meer dan dertig jaar werkzaam in boekhouding-fiscaliteit. Eerst zestien jaar als bediende in zowel grote (multinationals) als kleine (kmo’s)ondernemingen; dit telkens in specifieke boekhoudkundige of aanverwante  functies (boekhouding / personeel / klantenboekhouding / management / leveranciersboekhouding).  Deze ervaring heeft eveneens bijgedragen tot een praktische beroepskennis van zowel het Frans als het Engels.

Sedert ’99 is hij zelfstandig boekhouder-fiscalist, lid van het BIBF (Beroepsinstituut van de Erkende Boekhouders en Fiscalisten).  Door de fusie van het BIBF en het IAB, valt mijn erkenning ondertussen onder het nieuwe beroepsinstituut, het ITAA. Mijn nieuwe beroepstitel is ‘Fiscaal Accountant’.

In 2007 werd hij eveneens nationaal verkozen als Raadslid van het BIBF – dit mandaat nam een einde in 2011. Vanaf 2007 tot en met 2015 was hij tevens lid van de stage -en examencommissie van het BIBF.  Bovendien maakte hij ook deel uit van verschillende commissies van het BIBF (o.a. Confraternele Bijstand bij confraters bij huiszoekingen door het Parket).

Dat bijscholing en permanente vorming in ons vak zeer belangrijk zijn, dient niet herhaald te worden.  Geert Claes is dan ook lid van verschillende erkende beroepsverenigingen; oa. MAB Mechelen (waar hij tot 2015 tevens deel uitmaakte van de Raad van Bestuur) en BBB Harelbeke.

Naast deze taken is Geert Claes ook docent aan Erasmus Hogeschool te Brussel, AP Hogeschool in Antwerpen en aan het CVO te Mechelen en dit in boekhouding en fiscaliteit gerelateerde opleidingen.

In juni 2015 behaalde Geert Claes het diploma van leraar; in datzelfde jaar behaalde hij tevens een Foundation Degree aan de Anglia Ruskin University in Cambridge (UK) en in september van het jaar daarop behaalde hij tevens een Bachelor of Science with Honours aan de Anglia Ruskin University in Cambridge.

Na een opleiding aan de Universiteit Hasselt is Geert Claes ondertussen (oktober 2020) ook erkend  als ‘Gecertificeerd Notarieel Boekhouder’, je kan hem dus ook terugvinden op de e-lijst van de Koninklijke Federatie van Notarissen van België.

Indieningsdata

De nodige documenten dienen tijdig in ons bezit te zijn – ook voor het indienen van btw aangiftes (uiterlijk de 5ewerkdag na het betreffende kwartaal of de betreffende maand).  Voor belastingaangiftes dienen wij ten minste één maand voor de principiële indieningsdatum in het bezit te zijn van alle documenten.

Indien de documenten binnen gebracht worden na deze periode, worden deze afgewerkt in volgorde van ontvangst; alle gevolgen dienaangaande zijn ten uwen laste.

Data:

Btw kwartaalaangiftes:

1e kwartaal 22/04/2024
2e kwartaal 20/07/2024
3e kwartaal 21/10/2024
4e kwartaal 25/01/2025

Btw maandaangiftes: in principe de 20e na de betreffende maand (voorbeeld: September dient binnengestuurd te worden ten laatste op 20/10).

Principiële datum indienen aangifte personenbelasting: 15/07/2024.  Evenwel voor mandatarissen (complexe aangifte) werd uitstel voorzien tot 18/10/2024.

Algemene vergadering (bij vennootschappen) : ten laatste 6 maand na afsluiting boekjaar (bijvoorbeeld afsluiting 31/12/2023 = algemene vergadering ten laatste 30/06/2024) – behalve indien de algemene vergadering statutair vroeger valt (op dat moment ten laatste één maand na de statutaire algemene vergadering)

Neerlegging jaarrekening: ten laatste één maand na de algemene vergadering.

Aangiftes vennootschapsbelasting dienen binnengestuurd te worden tegen 30/09/2024.

UBO: Wijzigingen door te voeren binnen de maand na de wijziging.

Onze gegevens

Claes G.& C° BV

Kapittelstraat 50 te 9310 Moorsel-Aalst
RPR Gent-Afdeling Dendermonde
Ond.nr. 0472.017.836
Fiscaal Accountant – ITAA 50 243 471
Erkend notarieel boekhouder
Crelan BE70 1030 5242 4225

A2B Consult BV

Kapittelstraat 50 te 9310 Moorsel-Aalst
RPR Gent-afdeling Dendermonde
Ond. Nr 0476.204.474
Fiscaal Accountant – ITAA 50 011 883
Erkend notarieel boekhouder
Crelan BE07 1030 5241 8666