Btw-tarief van 6% bij renovatie van woningen – veronderstelling dat U als btw-plichtige dient te factureren aan de klant

Voor de toepassing van het tarief van 6 % bij de renovatie van woningen dient de klant aan de volgende voorwaarden te voldoen :

 • De woning is ouder dan 10 jaar.
 • De woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen.
 • De werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd.
 • De klant bevestigt de vorige voorwaarden in een schriftelijke ‘attest’; hierin dient minimum de datum van eerste ingebruikname van het gebouw alsook de definitieve bestemming van het gebouw worden opgenomen.

De levering en de plaatsing van de materialen moeten wel door dezelfde aannemer gebeuren.

Opgelet :

het is hoedanigheid van de eindverbruiker die belangrijk is.   Vijf voorbeeldsituaties :

 • De eindverbruiker is een particulier en voldoet aan alle voorwaarden : 6 %
 • De eindverbruiker is een btw-plichtige vennootschap en deze voldoet aan alle voorwaarden : btw verlegd (medecontractant – dus daar in feite géén btw aanrekenen.
 • De eindverbruiker is een vennootschap doch niet btw-plichtig maar voldoet wél aan alle voorwaarden: 6 %.
 • De eindverbruiker (particulier of niet-btw plichtige vennootschap) voldoet niet aan alle voorwaarden: 21 %
 • De eindverbruiker (btw-plichtige vennootschap) voldoet niet aan alle voorwaarden: btw verlegd (btw medecontractant)

Hou er ook rekening mee dat ‘doe-het-zelvers’   geen verlaagd btw-tarief krijgen op de aankoop van hun materiaal.

Keuringen van installaties kunnen NIET beschouwd worden als werken in onroerende staat (zijn een intellectueel werk) en dienen dus steeds met 21 % BTW gefactureerd te worden.

Slopen en wederopbouw

Afbraak en wederopbouw van een woning wordt niet beschouwd als renovatie. Voor die sloop en nieuwbouw geldt het btw-tarief van 21%.

In principe geldt enkel in een aantal steden  het tarief van 6% op voorwaarde dat de afbraak en wederopbouw in één handeling gebeurt en de nieuwbouw hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. In Vlaanderen geldt dat tarief voor de steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.  De klant dient dit wel vooraf aan te vragen via de btw-administratie en deze laatste bezorgt de klant daar voor de nodige attesten waarvan U als uitvoerder van de werken zeker een copy dient te hebben als bevestiging

Uitbreiding verlaagd btw-tarief en aanpassing Vlaamse premie

Algemeen: Het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 uitgebreid tot heel het Belgische grondgebied.

Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking. Het moet gaan om woningen:

 • die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn
 • en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m2.

Voor vergunningsaanvragen in 2021 en 2022 kunt u de federale btw-korting niet cumuleren met de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie.

Voor verdere informatie hieromtrent kan U ons steeds contacteren.