Duurdere tankkaart

De Programmawet van 25 december 2016 (verschenen Belgisch Staatsblad van 28/12/2016) voert een extra belasting in voor vennootschappen die bedrijfswagens ter beschikking stellen (zowel aan bedrijfsleiders of aan werknemers). Dit wil zeggen dat, indien een vennootschap tesamen met de wagen ook een tankkaart ter beschikking stelt, de vennootschap extra zal belast worden in de vennootschapsbelasting.

In 2012 werd de regel ingevoerd dat 17 % van het voordeel van alle aard diende toegevoegd te worden aan de verworpen uitgaven.  Hierbij werd een ’technische ingreep’ gebruikt waardoor zelfs vennootschappen die fiscaal verlies hadden, toch belastingen dienden te betalen.  Met de Programmawet wordt vanaf 01/01/2017 dan ook het % van 17 % opgevoerd naar 40 % indien de vennootschap ook de brandstofkosten ten laste neemt los van het feit of de gebruiker al dan niet een eigen bijdrage voor het privé gebruik betaalt aan de vennnootschap.

Van toepassing op alle voordelen van alle aard die vanaf 01/01/2017 worden toegekend, ook wanneer die voordelen verband houden met bedrijfswagens die reeds eerder ter beschikking zijn gesteld. Ondertussen is ook het normale tarief van de roerende voorheffing nogmaals verhoogd van 27 % naar 30 %. Bij niet naleving van de sociale wetgeving werden eveneens de boetes aangepast; het wettelijk voorziene bedrag van een boete dient voortaan vermenigvuldigd te worden met 8 in plaats van met 6.