Exit attest bij de aanrekening van 6% in de bouw en vervangen door uitgebreide verklaring op de factuur zelf

Van toepassing vanaf 01/01/2022.

Voor renovatiewerken aan bepaalde woningen geldt het verlaagde btw-tarief naar 6%. Om het te verkrijgen, vervangt vanaf 01/01/2022 een vermelding op de factuur het btw-certificaat.

Als uw woning minstens 10 jaar oud is, kunt u onder bepaalde voorwaarden genieten van 6% btw op uw renovatiewerken. Onder het huidige regime dient U voor renovatiewerken onderworpen aan 6% BTW een “formeel en nauwkeurig attest” over te leggen aan uw aannemer; dit attest gaat de verschillende ondersteunende elementen voor de toepassing van het verlaagd tarief vermelden. Dit attest van de klant ontslaat de dienstverlener in principe dan van zijn verantwoordelijkheid bij het bepalen van het btw-tarief.

Maar het betreffende attest “is nooit onderwerp geweest van enige normering”, zodat de betrokken ondernemers vrij zijn om het in te richten naar eigen inzicht. Bovendien wordt het administratieve beheer voor ondernemers als bijzonder omslachtig aanzien. Daarom zou het attest vanaf 01/01/2022 (met een overgangsperiode tot 30/06/2022) vervangen worden door een verklaring op de factuur.

Die verklaring dient als volgt te luiden:

“ Btw tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat de betreffende werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaats gevonden in een kalenderjaar dat en minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken; bovendien wordt de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt en de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 % van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, intresten en geldboeten”

Wanneer de afnemer de factuur dus niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid behalve bij eventuele samenspanning tussen de partijen). De nieuwe regeling legt dan ook (indien de administratieve voorwaarden voldaan zijn) de verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van het verlaagde btw-tarief volledig bij de afnemer.