Hybride wagens – to be or not to be FAKE

Ondertussen reeds méér dan twee jaar geleden werd dankzij het zomerakkoord een grondige wijziging van de autofiscaliteit doorgevoerd.  Een van de zaken waar bij de aankoop in een vennootschap dient rekening mee gehouden te worden zijn de al dan niet FAKE hybrides.

Immers, vanaf 01/01/2020 wil de wetgevende overheid de zogenaamde fake hybrides ontmoedigen door een aangepaste fiscaliteit.  HET GEVAAR SCHUILT HEM ERIN DAT BEDRIJFSLEIDERS DAAR VEEL TE WEINIG REKENING MEE HOUDEN; om de eenvoudige reden dat, volgens de uitstoot die de garages (verkopers) doorgeven, sommige van deze wagens als hybride verkocht worden terwijl de fiscaliteit niet volgt.

Voor de betreffende wagens, is de impact niet te onderschatten : de in aanmerking te nemen CO uitstoot is immers niet de opgegeven uitstoot doch de uitstoot van hetzelfde overeenstemmend model dat uitsluitend voorzien is van een brandstofmotor.  Dit heeft niet alleen een grote impact op de aftrekbaarheid van de autokosten maar evenzo op de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard voor die wagen.  Enkel de wagens aangekocht (besteld) voor 01/01/2018 ontsnappen aan deze regeling.

De lijst van deze ‘valse hybrides’ kan U terugvinden op:

https://financien.belgium.be/nl/faq/valse-hybrides#q1

Praktische voorbeeld:

Een bepaald merk geeft een CO² waarde op van een (fake) hybride van 44 gr CO². De wagen staat evenwel op de lijst van ‘financiën) waardoor de werkelijke CO² waarde van een vergelijkbaar model dient genomen te worden; deze waarde bedraagt 149 gr CO² uitstoot.  Het gaat hem om een wagen met een benzinemotor.  Aankoopprijs 46.000,- euro (catalogus).

Gevolg 1:

Aftrekbaarheid in het geval van een échte hybride:

(120 % – (0,5 x 0,95 x 44)) = 99,10 % aftrekbaar als kost

Dezelfde wagen maar fake hybride:

(120 %  – (0,5 x 0,95 x 149) = 49,23 % aftrekbaar als kost.

DUS : PRAKTISCH EEN HALVERING VAN DE AFTREKBARE KOST

Gevolg 2:

Voordeel in natura (per jaar) in geval van een échte hybride: 1.578 euro per jaar (belastbaar voordeel in de personenbelasting).

Voordeel in natura (per jaar) in geval van een fake hybride: 3.667,- euro per jaar.

Dus op een termijn van 5 jaar is er dus een verschil qua voordeel in natura van maar liefst 10.445,- euro.  Dit voordeel wordt in principe belast in de personenbelasting.

Daar bovenop dient men ook rekening te houden met het feit dat tot eind 2020, gebruik mag gemaakt worden van de CO² uitstoot volgens de (meer gunstige) NEDC normen ipv de nieuwe (minder gunstige) WLTP normen.  Dit wil zeggen dat het zou kunnen dat een hybride in 2020 (en voldoet aan de normen), in 2021 opeens een FAKE hybride kan worden als gevolg van de aanpassing van de normen.

Dus: opletten met de aankoop van zogenaamde hybrides.  Ga zeker na of deze niet voorkomt in de lijst van ‘Financiën’ en ga ook na wat de WLTP norm is ten einde na te kunnen gaan of deze wagen in 2021 wel degelijk nog voldoet aan de voorwaarden om als hybride te kunnen aanzien worden.