Inhoudingsplicht o.a. bij werken in onroerende staat

Handelaars (zowel vennootschappen als eenmanszaken): opgelet als opdrachtgever van werken en opgelet met onderaannemers: regelgeving met betrekking tot de ‘inhoudingsplicht’ bestaat reeds geruime tijd doch wordt nog veel te veel over het hoofd gezien.

Voor wie is deze wettelijke verplichting van inhouding van toepassing? Iedere opdrachtgever, aannemer die een werk laat uitvoeren in zijn opdracht (enkel natuurlijke personen die privé een werk laten uitvoeren vallen hier niet onder).

Opdrachtgever is iedereen die de opdracht geeft om tegen een prijs werken uit te voeren of te laten uitvoeren; aannemer

is iedereen die er zich toe verbindt om tegen een prijs voor een opdrachtgever (bouwheer) werken uit te voeren of te laten uitvoeren, en iedere onderaannemer ten overstaan van de onderaannemers die na hem komen.

In welke sectoren is deze van toepassing :

  • de bouwsector (01/01/2009)
  • de vleessector (01/11/2013)
  • de sector van de bewakings –en of toezichtdiensten.

(01/09/2013)

  • de levering van stortklaar beton (vanaf 01/04/2019)

Bij niet inhouding : mogelijks hoofdelijke aansprakelijkheid voor zowel fiscale als sociale schulden van de medecontractant.