Juiste jaar bij kosten

Kostenaftrek in verkeerd jaar: geen aftrek noch in het juiste jaar noch in het verkeerde jaar dus belangrijk om documenten tijdig ter beschikking te stellen.

“Kosten moeten fiscaal in mindering worden gebracht in het jaar waarin deze een zeker en vaststaand karakter hebben verkregen. Een recent vonnis maakt duidelijk dat de gevolgen hard zijn en dat er geen mogelijkheden zijn om een en ander recht te trekken.”

Er is namelijk geen keuze en het administratieve standpunt is onverbiddelijk:  De rechtbank sluit zich aan bij het administratieve standpunt inzake het tijdstip van aftrekbaarheid van beroepskosten. De rechtbank stelt dat de combinatie van artikel 49 WIB 92 en het boekhoudrecht geen keuze laten en dat de kosten in het juiste jaar in mindering hadden moeten worden gebracht.

  1. Geen ontheffing van ambtswege mogelijk

De rechtbank onderzoekt de mogelijkheid van een ambtshalve ontheffing, maar dat leidt niet tot een oplossing.

  1. Geen dubbele belasting

Het vonnis bevestigt de cassatierechtspraak, die stelt dat wanneer kosten worden verworpen in het jaar X omdat ze betrekking hebben op het jaar X-1, dit niet tot een dubbele belasting leidt in de zin van artikel 376 WIB 92 (Cass. 08.10.1963). Op deze grond is dus een ontheffing van ambtswege uitgesloten. 

  1. Geen materiële vergissing

De rechtbank acht het niet geloofwaardig dat het verkeerd boeken van de kosten een materiële vergissing uitmaakt. Dus ook op deze grond is geen ontheffing van ambtswege mogelijk.  Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Gent van 08.03.2016, rol nr. 13/2853/A.