Kleine onderneming (vrijgesteld van btw) die koopt in andere EG-lidstaat

Het is heel verleidelijk om bijvoorbeeld in één van de buurlanden produkten te bestellen waarbij uw leverancier géén btw gaat aanrekenen (omdat U de eigen btw nummer/ondernemingsnummer doorgegeven hebt).  Bijvoorbeeld leveranciers zoals Bol.com, Coolblue Nl, Vistaprint en dergelijke.  Deze leveranciers gaan dat beschouwen als een intracommunautaire levering.

Dit is evenwel een vergiftigd geschenk want U moet desondanks toch btw betalen (maar geen buitenlandse maar Belgische) op deze aankopen.  Hiervoor dient per kwartaal een aangifte ‘629’ ingediend te worden bij het bijzondere controlekantoor Mechelen. Deze bezorgen dan ook de betalingsgegevens voor het vereffenen van de betreffende btw.

Waarom is dit nu zo belangrijk : ten eerste omdat U niets bespaart (want de btw is toch verschuldigd) maar vooral omdat de boetes voor het niet indienen van deze aangifte zeer hoog zijn (en toegepast worden).  Met zeer hoog bedoel ik 1.000,- euro per in te dienen kwartaalaangifte en dit volledig losstaand van het bedrag aan verschuldigde btw.

De bijzondere btw-aangifte moet worden ingediend door btw-belastingplichten die geen klassieke periodieke btw-aangifte indienen, namelijk:

  • vrijgestelde kleine ondernemingen 
  • belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling 
  • belastingplichtigen die uitsluitend handelingen verrichten die door artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn vrijgesteld en waarvoor zij geen enkel recht op aftrek hebben
  • niet-belastingplichtige rechtspersonen

Kan de administratie dat nazien : natuurlijk.  Er is gegevensuitwisseling met de verschillende andere EG-landen en bovendien moeten deze verkopen door de leverancier elk kwartaal aangegeven worden (per btw-nummer/per land) in een zogenaamde intracommunautaire aangifte.

Dus: doe tijdig de aangifte ‘629’ en vereffen tijdig de verschuldigde btw op deze aankopen.