Verkeersovertreding door wagen op naam van de vennootschap

Verkeersovertreding door wagen op naam van de vennootschap: een kleine boete met mogelijk grote gevolgen indien de naam van de bestuurder niet wordt meegedeeld.

Het is vlug gebeurd, 52 rijden waar maar 50 toegelaten is en dit met een wagen van de vennootschap.  In vele gevallen gaat men de (kleine) boete laten betalen door de vennootschap (deze kost is NIET aftrekbaar in de vennootschap) doch in realiteit een zeer veel voorkomende oplossing.  Maar zelfs indien de werknemer/bestuurder de boete zelf dient te betalen, dient U rekening te houden met het volgende:

wat dikwijls over het hoofd gezien wordt is het feit dat elke bestuurder (voorheen zaakvoerder) van een vennootschap verplicht is om de identiteit van de bestuurder kenbaar te maken indien de vennootschap op naam waarvan de wagen is ingeschreven, hiervoor een proces-verbaal ontvangt en dit binnen de 15 dagen na ontvangst van dit formulier.

Door de identiteit van de chauffeur niet in te vullen en deze dus niet mee te delen wordt strikt gezien een bijkomend misdrijf begaan door de vennootschap, ook al werd de oorspronkelijke overtreding erkend en is het boetebedrag betaald.  Tot voor kort werd dit bijkomend misdrijf door de vingers werd gezien bij geringe overtredingen (zolang de minnelijke schikking van de oorspronkelijke overtreding maar geregeld was), doch de actuele tendens geeft aan dat het Parket ook het nieuwe misdrijf (het niet-meedelen van de identiteit van de chauffeur) vervolgt. De sancties zijn niet te onderschatten.

Indien de zaakvoerder het nalaat om de juiste gegevens over te maken, kan de vennootschap een geldboete opgelegd worden tussen 1.600 euro en 32.000 euro.

DUS: niet enkel betalen maar ook de nodige info (online) bezorgen via www.verkeersboetes.be en dit niet enkel in geval van betwisting maar telkens U een PV ontvangt.

10.12.2021