Verlenging termijn verbouwingswerken

Het Belgisch Staatsblad heeft op 02/2/2016 het Kb gepubliceerd aangaande de ouderdom van de woning. 

Om te kunnen genieten van het verlaagd tarief voor verbouwing van woningen is de termijn verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.  Voor de berekening van de termijn dient men de datum van de eerste ingebruikname van het gebouw als basis te nemen. In principe had deze nieuwe maatregel een aanvang moeten nemen vanaf 01 januari 2016 maar de publicatie is pas gebeurd op 02 februari waardoor de inwerkingtreding maar vanaf 12 februari 2016 ingaat.

Twee uitzonderingen (termijn van 5 jaar als overgangsmaatregel nog steeds van toepassing): 

  1.  Stedebouwkundige vergunning of melding ten laatste de dag voor het van kracht gaan van de nieuwe maatregel gedaan – U heeft het contract met betrekking tot de concrete werken ten laatste de dag voor het van kracht gaan van de nieuwe maatregel afgehandeld (opgelet : bewijs van vaste datum !)
  2. De aannemer dient de facturen uit te reiken ten laatste op 31 december 2017

Opgelet: tarief van 6 % bij afbraak en heropbouw bestaande woning is nog steeds van toepassing in 32 gemeenten (en de deelgemeenten).