Win-win lening

De Winwinlening is een lening die door de Vlaamse Overheid wordt gesteund om particulieren aan te moedigen om geld ter beschikking te stellen van startende of reeds bestaande ondernemingen die gevestigd zijn in Vlaanderen. Wie als familielid, vriend of kennis of zelfs buitenstaander een Winwinlening toekent aan een eenmanszaak of vennootschap, krijgt jaarlijks een belastingvermindering van 2,5 % op het gemiddeld uitstaande geleende bedrag. Met de steeds dalende rentevoet op spaarboekjes is de Winwinlening een uitstekend alternatief. Op de interest (net zoals bij een bank) dient wel roerende voorheffing ingehouden te worden. Enkele voorwaarden:

  • de onderneming kan voor maximaal 100.000 euro aan geld ophalen via winwinleningen bij verschillende financiers;
  • een natuurlijke persoon kan maximaal 50.000 euro verstrekken (dus gehuwden of samenwonenden 2 x 50000 euro = 100.000 euro maximaal te ontlenen);
  • vaste looptijd van 8 jaar al kan een vervroegde terugbetaling voorzien worden;
  • geld mag alleen voor ondernemingsdoeleinden worden gebruikt;
  • interest kan gelijk worden betaald met de vervaldagen van de terugbetalingen; deze vervaldagen kunnen maandelijks, driemaandelijks,zesmaandelijks jaarlijks of eenmalig zijn.

De akte wordt opgesteld aan de hand van een formulier dat kan gedownload worden via de website van de Vlaamse Overheid en één exemplaar moet bezorgd worden aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen; deze laatste gaat de geldigheid van het contract nazien, het registreren in een register.

Wanneer de onderneming niet kan terugbetalen wordt er door de overheid een éénmalige belastingvermindering toegestaan van 30 % van maximum 50.000 euro.  Deze vermindering wordt met de personenbelasting verrekend. Voor bestaande klanten zijn wij nog steeds op zoek naar particulieren die geld op deze manier willen ter beschikking stellen.

Geïnteresseerd: mail naar geert.claes@pandora.be (indien niet ernstig zich onthouden aub). Wij brengen U verder in contact met de betreffende onderneming.