Onze Diensten

De diensten van het kantoor beperken zich niet enkel tot de boekhouding maar ook naar andere, specifieke zaken die te maken hebben met het opstarten of het begeleiden van een onderneming

Opstart

 • Start men als eenmanszaak of als vennootschap; indien vennootschap welke vennootschapsvorm gaat men kiezen?
 • Bijstand bij de opmaak van het financieel plan, ook voor een eenmanszaak kan dit nuttig zijn zelfs al ware het enkel voor de haalbaarheid van het ‘zelfstandig zijn’ te beoordelen
 • Wat zijn de andere opstartformaliteiten? Welke diploma’s of attesten zijn er nodig? Is er een notaris of bedrijfsrevisor nodig ?
 • Wat is het zelfstandig statuut van de ondernemer? Het sociaal statuut van de vennootschap?
 • Dienen er kredieten aangevraagd te worden?
 • Wat met de aanvraag btw nummer, ondernemingsnummer? Is het registratienummer nog nodig?
 • Wat indien men personeel aanwerft?
 • Wat is schijnzelfstandigheid?

Begeleiding (na de opstart)

 • Hoe uw administratie organiseren?
 • Hoe lang moeten documenten bijgehouden worden?
 • Verschil tussen kasboek en ontvangstenboek?

Boekhouding

 • Regelmatige bijwerking van de boekhoudstukken
 • Opvolging van openstaande klanten -en leveranciers
 • Btw-aangiftes en andere btw verplichtingen
 • Intrastat-aangiftes
 • Afsluiting boekjaar, opmaken jaarrekening
 • Bijstand bij de wettelijke, administratieve verplichtingen qua boekjaarafsluiting.

Fiscaliteit

 • Optimalisatie inzake belastingen, sociale zekerheid
 • Fiscale controle
 • Op verzoek worden tussentijdse resultaten besproken

IT Services i.s.m. ICT-JOERI

 • Eigen website
 • Eigen e-mail adres(sen)
 • Facturatiesysteem
 • Opzet Office 365 pakket – Digitale administratieve workflows
 • Allerhande IT vragen en ondersteuning