Ereloon Calculator

De opstart van een zelfstandige activiteit is voor de meesten geen alledaagse bezigheid. Vanuit ons standpunt, vergt dat een gepersonaliseerde aanpak met voldoende info omtrent de stap die genomen wordt. Ook indien u géén starter bent in hoofd– of bijberoep doch reeds een tijdje bezig bent (en uw boekhouding ofwel zelf doet of via een ander kantoor), kunnen wij uw dossier bekijken om u eventueel als klant te kunnen aannemen.

Tijdens een eerste (gratis en vrijblijvend) gesprek, kijken we naar uw toekomstplannen en hoe deze op de meest geschikte manier kunnen gerealiseerd worden.  Dit onderhoud duurt ongeveer anderhalf uur en op deze tijdsspanne worden een aantal zaken uiteengezet:

  • Op een aantal pertinente vragen wordt een duidelijk antwoord gegeven en dit omvat o.a. het belang van sociale bijdragen en de mogelijke valkuilen, BTW en BTW -tarieven maar ook de eventuele mogelijkheden om gebruik te maken van een vrijstelling en natuurlijk ook een aantal zaken omtrent belastingen (bijvoorbeeld de verschillen tussen hoofd- en bijberoep).
  • In tweede instantie gaan we samen met u bekijken of u de zelfstandige activiteit het beste uitbouwt als eenmanszaak of als vennootschap of in een combinatie (op termijn) van deze twee mogelijkheden en waarom er al dan niet voor een vennootschap zou kunnen gekozen worden (is het fiscaal nog interessant?  Wat naar aansprakelijkheden toe?  Verschillen qua kostprijs?  Verschillen qua administratie en dergelijke meer?).
  • Een derde onderdeel is de praktische behandeling van documenten en onze manier van werken (papieren documenten, documenten bezorgd via elektronische weg, wanneer te bezorgen en dergelijke meer) alsook info omtrent de administratieve zaken die wijzelf als fiscaal accountant dienen te volgen met betrekking tot de eventuele aanvaarding en de verdere behandeling van uw dossier.

Om u een idee te geven van de kostprijs voor het voeren van een boekhouding, hebben wij hierbij een tool ontwikkeld, op basis van de documenten die dienen behandeld te worden (totaal aantal facturen, dit zowel aankopen als verkopen).  U zult bemerken dat de prijzen voor een eenmanszaak (enkelvoudige boekhouding) merkelijk lager liggen dan de prijzen voor een vennootschap (volledige boekhouding) doch dat heeft te maken dat bij de meeste vennootschapsvormen ook alle financiële verrichtingen dienen verwerkt te worden terwijl dit niet het geval is bij een eenmanszaak; bovendien hebben vennootschappen ook een aantal bijkomende administratieve verplichtingen die wij tevens dienen op te volgen.

Klik hieronder de juiste elementen aan om de prijzen per jaar te zien.