Disclaimer – algemene gebruiksvoorwaarden van de website Claes G. & C° Bvba en A2B Consult Bvba

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven. Door het gebruik van deze website wordt uitdrukkelijk overeen gekomen dat er geen enkel juridisch samenwerkingsverband gecreëerd wordt.

Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site eventueel verwijst; bovendien kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Privacy en copyright

De gegevens van klanten worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens onze eigendom zijn.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren (kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, overdragen) of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Contactformulieren

Als u het contactformulier invult word deze versleuteld verzonden naar de beheerder van de website. Geen derde partijen komen hier aan te pas.

Cookies

De website maakt geen gebruik van analytische of tracking cookies.

Hoe we jouw data beveiligen

De website is beveiligd door encryptie. Alle data verzonden tussen jouw toestel en onze website is dus privé en versleuteld. (SSL – HTTPS)