Tijdelijk werkloos & bijberoep

16/11/2022

Van zeer groot belang is de aangifte van het bijberoep naar de RVA toe – bij voorkeur (en om terugbetalingen te vermijden) op het moment dat U start met het bijberoep.

Kan U een bijberoep blijven uitoefenen bij tijdelijke werkloosheid : JA  …..MAAR…….

voorwaarden?

Om een bijberoep (als zelfstandige of in loondienst) verder te zetten gedurende de tijdelijke werkloosheid, moeten VIER  voorwaarden tegelijkertijd vervuld worden:

 • U moet het bijberoep reeds hebben uitgeoefend tijdens uw tewerkstelling, gedurende ten minste 3 maand voorafgaand aan uw uitkeringsaanvraag. Het is dus niet mogelijk een bijberoep te beginnen uitoefenen tijdens de economische werkloosheid. 

 • U moet deze activiteit aangeven op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag bij uw uitbetalingsinstelling. U moet ja antwoorden op de vraag “oefent u een bijkomstige activiteit uit?” vermeld op het formulier C1. U moet eveneens een formulier C1 A invullen. Het is zeer belangrijk de vragen gesteld op deze beide formulieren correct en nauwkeurig te beantwoorden.  
  Indien u een bijberoep uitoefent zonder aangifte ervan, zult u immers uw uitkeringen moeten terugbetalen en zult u meerdere weken van het recht op uitkeringen worden uitgesloten. U kunt zelfs vervolgd worden voor een strafrechtbank.
   
 • U mag deze activiteit niet overdag (tussen 7 en 18 uur) uitoefenen op dagen waarop u gewoonlijk tewerkgesteld bent in uw hoofdberoep. 
  Deze beperking geldt niet voor de zondag en de dag(en) waarop u gewoonlijk niet tewerkgesteld bent in uw hoofdberoep.  In dit geval verliest u een uitkering per gewerkte zondag en dag waarop u gewoonlijk niet tewerkgesteld bent in uw hoofdberoep (zelfs indien u werkt na 18 u en/of vóór 7u). 

Sommige activiteiten zijn totaal verboden. (de activiteit in een beroep dat alleen na 18 uur wordt uitgeoefend (bijvoorbeeld nachtwaker; de activiteiten die verboden zijn krachtens de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken) en volgende activiteiten:

 • in een beroep van de horecasector (hotels, restaurants en drankgelegenheden) of van de vermaakondernemingen;
  • van leurder, reiziger (verkoop van goederen aan huis of op markten);
  • van verzekeringsagent of makelaar.

tenzij de activiteit van gering belang is (het is altijd beter om het werkloosheidsbureau uitdrukkelijk te vragen en te bvestigen of uw activiteit van gering belang is).

Bepaalde activiteiten zijn onderworpen aan bijzondere regels. Het gaat onder andere  in het bijzonder om activiteiten waarbij U :

 • kunstwerkuitkeringen ontvangt;
 • de nevenactiviteit uitgeoefend in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”.

De vier voorwaarden zijn vervuld – wat nu ?

In principe kunt u uw bijberoep blijven uitoefenen en toch uitkeringen genieten.

Het recht op uitkeringen kan echter u worden ontzegd door de directeur van het werkloosheidsbureau, zelfs voor de dagen waarop u geen activiteit verricht, indien uw activiteit niet of niet langer het karakter heeft van een bijberoep doordat het aantal arbeidsuren dat u daaraan besteedt, of het bedrag van de inkomsten, te hoog is.

Bedrag van de uitkering (2022)

De inkomsten die het bijberoep opbrengt kunnen gecumuleerd worden met het genot op uitkeringen, maar in beperkte mate.

Het dagbedrag van uw werkloosheid uitkering zal verminderd worden met het gedeelte van het inkomen uit het bijberoep boven 16,37 euro per dag. Als u de totale jaarlijkse netto-inkomsten uit uw activiteit (de inkomsten uit de activiteit van de zaterdag en de zondag inbegrepen) deelt door 312, krijgt u het dagbedrag van de inkomsten uit deze activiteit. Indien dit dagbedrag 16,37 euro overschrijdt, zal het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering verminderd worden met het gedeelte van de inkomsten boven 16,37 euro.

U moet jaarlijks uw inkomsten indienen.

Bijvoorbeeld, indien de dagelijkse netto-inkomsten van uw bijberoep 20 euro bedragen, dan zal het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering verminderd worden met het verschil tussen 20 en 16,37.